Misiune-Viziune

Misiunea gimnaziului

Gimnaziul  este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control pentru corpul profesoral cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educațional şi compatibilizarea acestuia la standardele europene.

Viziunea gimnaziului

Realizarea unui învăţământ modern şi pregătirea  unor resurse umane competitive: generaţii de tineri activi şi creativi cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală şi cu competenţe antreprenoriale, care să contribuie la integrarea cu succes în viaţa comunităţii şi la opţiunea învăţării pe tot parcursul vieţii.