CV-ul Directorului

Bucur Lilia

Director Gimnaziul „Mihai Sadoveanu” s. Vadul lui Isac

Studii:

2011 – 2016 – Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Facultatea Drept și

Administrație Publică, specialitatea Drept.

2009 – 2011 – Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Facultatea Drept și

Administrație Publică, specialitatea Administrația Publică a  Coletivităților

Locale, Master în Științe politice.

2001 – 2005 Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Litere,

Specialitatea Limba și literatura Română – Limba și Literatura Franceză,

Licențiat în filologie.

Activitate profesională:

2005 – 2006 – Profesor de limba franceză la Liceul Teoretic „D.Cantemir”, or. Cahul

2005 – 2006 –Profesor de limba franceză; limba și literatura română  la Liceul Teoretic

„Eruditul”, or. Cahul

2005 – 2012 – lector universitar Catedra de Filologie Franceză; Catedra de Filologie

Română, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul

2011-2012 – Inspector superior al Grupului de Informare și Evidențe Operative al

Comisariatului de Poliție al raionului Cahul

2012 – prezent – director Gimnaziul „Mihai Sadoveanu” s. Vadul lui Isac

2012 – prezent – profesor de limba franceză Gimnaziul „Mihai Sadoveanu” s. Vadul

lui Isac

Stagii și cursuri profesionale:

2017 – Cursuri de formare la specialitatea Limba Franceză, Institutul de Formare

Continuă, or. Chișinău

2017 – Cursuri de formare în domeniul Management educațional, Institutul de Formare

Continuă, or. Chișinău

2013 – Cursuri de formare la specialitatea Limba Franceză, Institutul de Formare

Continuă, or. Chișinău

2012 – Cursul de pregătire/perfecționare la specialitatea Securitatea și Sănătatea în

Muncă, Institutul Muncii, or. Chișinău

2011 – Stagiu pedagogic cu schimb de experiență în programul Erasmus Mundus,

Polonia, or. Pultusk, Academia Umanistică

2011 – Cursuri de perfecționare, Universitatea de Stat din Tiraspol

2009 – Stagii de formare profesională, Alianța Franceză a Moldovei din Cahul

2008 – Stagiu pedagogic de perfecționare, Franța, or. Besançon, Centrul de limbi

Aplicate a Universității Franche-Comté

 

Posedarea limbilor străine:

Limba franceză – nivel avansat

Limba rusă – nivel avansat

Limba engleză – nivel conversațional

Aptitudini și abilități:

Lucrul cu MS Windows

Lucrul cu Internet și Email

Organizarea și coordonarea grupurilor sociale